Hero image

Ceryfikaty

Kliknij poniższe linki, aby zobaczyć certyfikat jako PDF.
 

Fabryka
Certyfikat jakości / Certyfikat środowiskowy / Certyfikat higieny


Augsburg
ISO 9001:2015 / ISO 50001:2011 - PEFC™/06-38-352

FSC®-C126270 / BRC

 

Bawen
ISO 9001:2015

 

Bekasi 
ISO 9001:2015 / FSC®-C130725 / FSSC 22000 - ISO 22000

 

Cholet
ISO 9001:2015 / PEFC™/06-38-352

FSC®-C126270 / BRC

 

Frankfurt
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 - ISO 50001:2011 - PEFC™/06-38-352

FSC®-C126270 / BRC

 

Graz
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 - PEFC™/06-38-352 - ISO 22000:2005

FSC®-C126270 / EN 15593:2008

 

Halmstad
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 - FSC®-C068028 / BRC

 

Highbridge
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / BRC

 

Ingerois 
PEFC™134082-2013

ISO 9001:2008 / FSC®-A000509

 

Istra

ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 - FSC®-C125229 / BRC

 

Krakow
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 - PEFC™/06-38-352 - OHSAS 18001:2007

FSC®-C126270 / ISO 22000:2005

 

Lund, Systems 
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 - PEFC ST 2002:2013 / FSSC 22000

FSC®-C122998

 

Lund, Flexibles 
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 - FSC®-C068028 / BRC

 

Rotherham
FSC®-C004276 / BRC

 

St. Petersburg 
ISO 9001:2015 / PEFC™/06-38-352

FSC®-C126270 / FSSC 22000

 

Tabasalu
ISO 9001:2008 / FSC®-C122551 / FSSC 22000

 

Tibro
PEFC™05-38-217 / BRC

FSC®-C122971

 

Timashevsk
ISO 9001:2015 / PEFC™/06-38-352 

FSC®-C126270 / BRC 

 

 

Przewodnik ECMA GMP
Przewodnik ECMA GMP oferuje narzędzie do zarządzania w celu zminimalizowania migracji, zmian organoleptycznych i zanieczyszczenia w produkcji kartonu. Obejmuje cały proces, od przyjmowania surowców, poprzez projektowanie zgodności i produkcji, aż po magazynowanie i dostawę. Przewodnik zawiera także specjalny rozdział dotyczący farb.

 

Przewodnik GMP ECMA został przygotowany na odpowiedzialność Komitetu Technicznego ECMA, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami z branży i krajowymi stowarzyszeniami kartonów z Niemiec (FFI), Wielkiej Brytanii (BPIF Cartons), Francji (FFC) i Włoch (Gifasp). Należy go uważać za główny europejski punkt odniesienia do produkcji kartonów i będzie on regularnie aktualizowany. Przewodnik GMP można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej ECMA, www.ECMA.org, skąd również dostępna będzie ogólna broszura na ten temat w formacie pdf.