Hero image

Tworzenie lepszego świata dla wszystkich

AR Packaging zobowiązuje się do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami etyki, odpowiedzialności społecznej i ochrony środowiska. To zobowiązanie kształtuje wszystkie elementy naszej działalności: od partnerów, z którymi współpracujemy, po nasze wysiłki na rzecz stworzenia bezpiecznego i wspierającego środowiska pracy, a nawet to, jak postrzegamy naszą rolę w lokalnych społecznościach, wśród których działamy. W ostatecznym rozrachunku zrównoważony rozwój sprowadza się do tego, co możemy zrobić na rzecz poprawy jakości życia wszystkich ludzi – teraz i w przyszłości.

Tutaj znajdują się linki związane z następującymi tematami: Kodeks postępowania, Członkostwo i Polityki.  

Samonapędzająca się kultura pracy

Pomaganie naszym klientom w osiągnięciu sukcesu dzięki opakowaniom oznacza pozyskanie najzdolniejszych pracowników i wydobycie z nich tego, co najlepsze. AR Packaging dąży do ciągłego doskonalenia kultury korporacyjnej i tworzenia sprawnie funkcjonującego międzynarodowego zespołu na miarę rozwoju firmy. Wierzymy, że różnorodność jest źródłem siły, a różnice pomiędzy naszymi pracownikami zwiększają sumę naszych połączonych umiejętności.


Każdy pracownik AR Packaging ma nieograniczone możliwości kształtowania swojej kariery. Dzięki szerokiej ofercie szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego zachęcamy naszych pracowników do rozwoju zgodnego z ich konkretnymi celami. Aby dowiedzieć się więcej o naszej kulturze pracy, odwiedź naszą stronę kariery.