Hero image

Amanda Persson - kierownik ds. zrównoważonego rozwoju

Opowiedz nam o swojej podróży zawodowej z AR Packaging

Moja podróż z AR Packaging rozpoczęła się w czasie studiów. Współpracowałam z AR Packaging Flexibles, wówczas Flextrus, na kursie rozwoju opakowań w czasie studiów magisterskich. Wszystko szło naprawdę dobrze i kiedy nadszedł czas rozpoczącia działań and  pracą magisterską, ponownie zwróciłam się do AR Packaging. Skończyło się na współpracy między uniwersytetem a AR Packaging Flexibles w zakresie wykorzystania odnawialnych tworzyw PE i PET oraz porównania ich właściwości materiałowych i produkcyjnych. Następnie zaproponowano mi stanowisko w zespole ds. innowacji, koncentrującym się zarówno na segmencie ochrony zdrowia i na wdrażaniu materiałów odnawialnych.  

Obszar związany z zrównoważonym rozwojem stawał się coraz istotniejszy, a punkt ciężkości mojej roli przesunął się bardziej w stronę ogólnego wsparcia klienta, jeśli chodzi o analizę i poprawę ekologicznych rozwiązań w zakresie dostarczanych przez nas materiałów opakowaniowych.  

Zostałam mianowana na stanowisko Kierownika ds. zrównoważonego rozwoju w naszym zakładzie w Lund. Nadal koncentruję się na naszych produktach i wspieraniu naszych klientów, ale jestem również zaangażowana w projekty mające na celu poprawę możliwości recyklingu i zrównoważonego rozwoju opakowań elastycznych we współpracy ze wszystkimi elementami łańcucha wartości.  

Ważną częścią mojej roli jest kierowanie zapytań i rozwój inicjatyw na różnych rynkach, na których działamy, oraz wewnętrzna komunikacja, dzięki której możemy rzetelnie ustalać priorytety w naszym rozwoju i procesach.

Jak wygląda typowy dzień w pracy?

Żaden dzień nie jest nigdy taki sam w pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju! Zawsze dzieje się coś nowego, np. nowa zasada lub inicjatywa w zakresie recyklingu. Praca blisko naszych klientów i ich zróżnicowanego portfolio produktów sprawia przyjemność, jest kreatywna i popycha do ciągłego kwestionowania tego, co postrzegasz jako niepodważalną prawdę - do nieszablonowego myślenia. To właśnie sprawia mi radość, że mogę pracować w tej dziedzinie! 

"Poczucie, że wspieram nasz codzienny biznes i kieruję się w stronę bardziej zrównoważonej przyszłości, a także pomagam naszym klientom robić to samo, jest dla mnie intrygujące."

Colleagues

Amanda Persson

Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju

Co najbardziej lubisz w swojej pracy?

Poczucie, że to co robię jest ważne! Poczucie, że wspieram nasz codzienny biznes i kieruję się w stronę bardziej zrównoważonej przyszłości, a także pomagam naszym klientom robić to samo, co jest dla mnie intrygujące.  

Jak określiłabyś AR Packaging jako pracodawcę?

Praca w AR Packaging daje mi możliwość rozwoju zawodowego, ale także osobistego. Wszyscy, którzy przyjdą z propozycjami, zostaną wysłuchnani a ich uwagi zostaną rozważone. Każdy, kto podejmie inicjatywę uzyska wsparcie od innych, gdy tylko o to poprosi. To inspirujący i zachęcający klimat do pracy! 

Wyszukiwarka pracy

Kategoria Pracy

Wszystkie pozycje

HR

Production

Purchasing

Verwaltung

Customer Service

Druck

Kleben, Stanzen

Logistik

Kleben

Łańcuch dostaw

Produkcja

i

Kraj

Wszystkie kraje

Sweden

Germany

Austria

Znajdź wakat