Hero image

Zabezpieczenie przed naruszeniem

Zabezpieczenie przed naruszeniem pozwala określić, czy opakowanie nie zostało wcześniej otwarte, a produkt pozostał nienaruszony. W przypadku wyrobów farmaceutycznych takie zabezpieczenie jest obowiązkowe, zaś w przypadku innych produktów zapewnia bezpieczeństwo w całym łańcuchu dostaw.

Dzięki uniwersalnej konstrukcji spełnia wymagania prawne w zakresie zabezpieczenia leków przed naruszeniem, obowiązujące na różnych rynkach. 

AR Packaging oferuje szeroką gamę opakowań z zabezpieczeniami wskazującymi na nienaruszalność produktu, co spełnia wymagania dla produktów farmaceutycznych określone przez obowiązujące przepisy (np. dyrektywę UE 2011/62/UE). W przypadku opakowań elastycznych posiadamy rozwiązania zmieniające kolor w momencie otwarcia po raz pierwszy.

Zabezpieczenie przed naruszeniem pozwala nie tylko spełnić wymogi związane z produktami farmaceutycznymi, ale także zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo wyrobów medycznych, produktów do pielęgnacji urody i kosmetyków, wyrobów tytoniowych i żywności oraz towarów konsumpcyjnych o wysokiej wartości. 
Product card Identyfikowalność

.

Identyfikowalność

Graphic Packaging świadczy usługi w zakresie bezpiecznej i zgodnej z przepisami serializacji oraz kodowania zapewniających pełną identyfikowalność produktów.

Dowiedz się więcej
Product card Bezpieczeństwo i ochrona przed fałszerstwem

.

Bezpieczeństwo i ochrona przed fałszerstwem

Bezpieczeństwo pacjenta i marki

Dowiedz się więcej
Product card Serializacja farmaceutyków

.

Serializacja farmaceutyków

Rozwiązanie track and trace zapewniające bezpieczeństwo pacjentów

Dowiedz się więcej