Hero image

FUTECO – nasze dedykowane laboratorium innowacji 

FUTECO: Future (przyszłość), Technology (technologia) i Ecology (ekologia). Ta koncepcja to gwiazda przewodnia, na którą ukierunkowane są nasze działania w zakresie badań i rozwoju. Pod kierownictwem scentralizowanego i skutecznego zespołu kierowniczego nasze laboratorium innowacji w pełni wykorzystuje połączone umiejętności całej Grupy. W oparciu o wymagania projektowe dobieramy ekspertów ze wszystkich niezbędnych dziedzin, od cyfryzacji, łańcucha dostaw i zagadnień optymalizacji procesów po kwestie barier i materiałów, wykańczania druku i wielu innych. 

Działalność naszego laboratorium innowacji jest podzielona na sześć podgrup, które wykorzystujemy do analizy trendów rynkowych i sprawdzania nowych koncepcji we współpracy z klientami: 

Gwarancja odpowiedniego rozwoju dla naszych klientów 

Nasi klienci i ich wymagania stanowią podstawę naszych wysiłków badawczo-rozwojowych. Uważnie śledzimy i badamy główne czynniki na rynku, aby zrozumieć, czego potrzebują nasi klienci, co pozwala nam dobrze przewidywać przyszłe trendy. Wszystkie nasze nowe koncepcje są testowane zgodnie z czterema megatrendami w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami rynku: 

Spersonalizowane produkty, usługi i opakowania

Rozważamy zwiększenie udziału handlu elektronicznego i spersonalizowanych rozwiązań, a także cyfryzację i łączność z Internetem rzeczy.

Zrównoważone opakowania

Stale koncentrujemy się na ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko w całym łańcuchu dostaw, między innymi wprowadzając nowe rozwiązania charakteryzujące się większą możliwością recyklingu, odnawialnością zasobów i biodegradowalnością.

Wysoka wydajność i optymalizacja łańcucha dostaw 

Jakość jest kluczem we wszystkim, co robimy. Naszym celem jest tworzenie wysoko wydajnych rozwiązań, które mogą być produkowane przy użyciu istniejącego sprzętu, a jednocześnie są skalowalne i zapewniają szybkie wprowadzenie produktu na rynek.

Przepisy i regulacje

Zapewniamy zgodność z obecnymi i przyszłymi ważnymi regulacjami, takimi jak europejska Dyrektywa Plastikowa czy porozumienie Zielony Ład, a także przepisami krajowymi oraz wytycznymi niezależnych jednostek certyfikujących i najważniejszych podmiotów w branży.