Hero image

Graphic Packaging Holding Company przejmuje AR Packaging od funduszu CVC za 1,45 mld USD w gotówce, tworząc tym samym globalnego dostawcę zrównoważonych rozwiązań w opakowaniach konsumenckich wytwarzanych na bazie włókien.

Atlanta, GA i Lund, SE, 14 maja 2021 r. – Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK), ("Graphic Packaging" lub "Company"), wiodący, pionowo zintegrowany dostawca zrównoważonych rozwiązań w zakresie opakowań konsumenckich wytwarzanych z włókien, oraz Fundusz Kapitałowy CVC Capital Partners VI ogłosili dziś ostateczne porozumienie, na mocy którego Graphic Packaging nabędzie AR Packaging Group AB ("AR Packaging"), drugiego co do wielkości producenta opakowań konsumenckich wytwarzanych z włókien w Europie, za około 1,45 mld USD w gotówce, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt.

 

Połączenie firm zwiększa globalną skalę, możliwości innowacyjne i atrakcyjność oferty Graphic Packaging dla klientów zlokalizowanych w całej Europie i pobliskich regionach. Dzięki szerokiemu wachlarzowi oferowanych, najlepszych w branży rozwiązań w zakresie opakowań, wiedzy projektowej i poszerzonemu zasięgowi geograficznemu, połączona firma będzie wyjątkowo dobrze przygotowana do dalszego wykorzystywania stworzonych możliwości rozwoju organicznego na istniejących i nowych rynkach, dla obecnych i nowych klientów.

 

Oczekuje się, że planowane przejęcie AR Packaging powiększy roczną sprzedaż o 1,1 mld USD i dostarczy 160 mln USD rocznej skorygowanej EBITDA. Ponadto oczekuje się, że połączenie przyniesie dodatkową synergię w wysokości 40 mln USD w ciągu 36 miesięcy po zamknięciu transakcji. Oczekuje się, że transakcja niezwłocznie będzie miała wpływ na wartość pojedynczej akcji spółki oraz wpłynie na przepływy pieniężne.

 

Michael Doss, Prezes i Dyrektor Generalny Graphic Packaging, powiedział: "AR Packaging jest liderem na atrakcyjnym i rozwijającym się rynku zrównoważonych opakowań w Europie. Nabycie AR Packaging stworzy możliwość wielu korzyści dla naszych klientów, naszych pracowników i akcjonariuszy, ponieważ łączymy dwóch wiodących dostawców rozwiązań w zakresie opakowań konsumenckich wykonywanych z włókien, mających za sobą długą historię innowacji i doświadczenie w kreatywnym projektowaniu opakowań. Duże i dobre pokrycie obaszaru Europy Wschodniej i Zachodniej przez 25 zakładów produkcyjnych AR Packaging, przyniesie korzyści wynikające ze skali i efektywnego zarządzania kosztami. Przyczyni się do wzmoncnienia naszej pozycji i zdolności obsługi klientów w całej Europie i na całym świecie. Z przyjemnością witamy zespół AR Packaging, z którym będziemy współpracować na rzecz rozwoju zrównoważonych rozwiązań w zakresie opakowań dla naszych konsumentów na całym świecie i w celu stworzenia gospodarki działającej w obiegu zamkniętym."

 

Stephen Scherger, EVP i Dyrektor Finansowy Graphic Packaging, dodał: "Przejęcie AR Packaging rozszerza nasze możliwości obsługi i rozwoju na rynkach na całym świecie, dzięki naszym zrównoważonym rozwiązaniom opakowaniowym. To połączenie firm, wraz z naszym wcześniej ogłoszonym przejęciem Americraft Carton, realizuje nasze cele wzrostu i pozycjonuje Graphic Packaging jako firmę, która konsekwentnie zapewnia wzrost sprzedaży organicznej na najwyższym poziomie swojego celu tzn. 100 do 200 punktów bazowych, jak zostało to opisane w Wizji 2025. W szczególności, modele operacyjne typu lean realizowane przez obie organizacje, w połączeniu z naszymi uzupełniającymi się segmentami rynku, zapewnią istotne korzyści finansowe. Znaczna zdolność generowania łącznych przepływów pieniężnych, będzie napędzać silne zwroty i spodziewany jest zwrot do naszego długoterminowego zakresu dźwigni docelowej tj. 2,5-3,0x w ciągu 24 miesięcy po zamknięciu."

 

Dyrektor Generalny AR Packaging, Harald Schulz, powiedział: "Jestem dumny z postępów poczynionych w tworzeniu jasnej strategii i budowaniu AR Packaging do pozycji istotnego dostawcy rozwiązań opakowaniowych. Chciałbym podziękować CVC za ich wsparcie w tych wysiłkach w ciągu ostatnich pięciu lat. Wspólne z Graphic Packaging podejście do obsługi klienta i mocne skupienie się na dostarczaniu innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań, ściśle pasuje do sposobu, w jaki prowadzimy własną działalność, czyniąc z Graphic Packaging idealnego partnera dla nas. Możliwość wykorzystania korzyści płynących z integracji, od produkcji kartonu po jego przetwarzanie, zapewnia większe możliwości oferowania naszym klientom rozwiązań zoptymalizowanych pod względem zrównoważonego rozwoju. Nasz zespół z niecierpliwością oczekuje na dołączenie do zespołu Graphic Packaging, aby stać się czołowym globalnym dostawcą zrównoważonych rozwiązań w zakresie opakowań produkowanych na bazie włókien."

 

Dyrektor Zarządzający CVC Lave Beck-Friis skomentował: "Jesteśmy bardzo dumni z postępów poczynionych przez AR Packaging podczas naszego partnerstwa. To była przyjemność pracować z Haraldem i jego doskonałym Zespołem, podczas opracowywania i wdrażania wielu nowych produktów. Przyjemność sprawiło nam inwestowanie we wsparcie aktywnego programu fuzji i przejęć, aby przyspieszyć rozwój firmy do poziomu globalnego gracza. Cieszymy się, że przekazujemy AR Packaging w tak silnej kondycji oraz że znaleźliśmy nowego właściciela, który podziela wizję kierownictwa firmy co do przyszłego kierunku jej działalności."

 

Transakcja, która została jednogłośnie zatwierdzona przez Zarządy Graphic Packaging i AR Packaging, ma zostać zamknięta w ciągu czterech do sześciu miesięcy, z zastrzeżeniem zatwierdzeń regulacyjnych i innych zwyczajowych warunków zamknięcia.

 

BofA Securities służy jako doradca finansowy, a DLA Piper służy jako radca prawny w Graphic Packaging. Credit Suisse International służy jako doradca finansowy, a Roschier służy jako radca prawny w AR Packaging.

 

Telekonferencja dla inwestorów
Konferencja dla inwestorów odbędzie się dzisiaj (14 maja 2021r.) o godz. 8:30 czasu wschodnioamerykańskiego i o godzinie 14:30 czasu środkowoeuropejskiego. Połączenie konferencyjne będzie w formie webcast, a dostęp będzie można uzyskać z sekcji dla Inwestorów na stronie internetowej Graphic Packaging www.graphicpkg.com. Uczestnicy mogą również słuchać konferencji przez telefon, wybierając numer 833-900-1527 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz numer 236-384-2052 spoza Stanów Zjednoczonych i Kanady. Uczestnicy telefoniczni muszą podać identyfikator konferencji 2253579. Webcast wydarzenia będzie dostępny dla powtórek na stronie internetowej Graphic Packaging, począwszy od około godz. 13:00 czasu wschodnioamerykańskiego w piątek, 14 maja 2021r..

 

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Wszelkie oświadczenia dotyczące oczekiwań Spółki zawarte w niniejszym komunikacie prasowym, w tym między innymi terminy i warunki nabycia AR Packaging oraz przewidywane przychody i rentowność, a także przewidywane synergie, stanowią "oświadczenia dotyczące przyszłości" określone w ustawie o reformie postępowania sądowego w sprawach prywatnych papierów wartościowych z 1995 r.. Takie oświadczenia są oparte na aktualnie dostępnych informacjach i podlegają różnym zagrożeniom i niepewnościom, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić od obecnych oczekiwań Spółki. Te zagrożenia i niepewność obejmują między innymi: inflację i zmienność kosztów surowców i energii, ciągłą presję klientów na produkty o niższych kosztach, zdolność Spółki do wdrażania strategii biznesowych, w tym inicjatyw w zakresie produktywności, planów redukcji kosztów i działań integracyjnych, a także poziom zadłużenia Spółki, ruchy walutowe i inne ryzyko prowadzenia działalności na arenie międzynarodowej, wpływ spraw regulacyjnych i sądowych, w tym ciągłą dostępność straty operacyjnej netto Spółki do dochodu podlegacego opodatkowaniu. Nie należy nadmiernie polegać na takich oświadczeniach dotyczących przyszłości, ponieważ takie oświadczenia odnoszą się tylko do dnia, w którym zostały złożone, a Spółka nie zobowiązuje się do aktualizacji takich oświadczeń, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Dodatkowe informacje dotyczące tych i innych rodzajów ryzyka zawarte są w okresowych zgłoszeniach Spółki do SEC.

 

Informacje o Graphic Packaging Holding Company
Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK), z siedzibą w Atlancie w stanie Georgia, zobowiązuje się do dostarczania opakowań konsumenckich, które sprawiają, że świat się zmienia. Firma jest wiodącym dostawcą zrównoważonych rozwiązań w zakresie opakowań wytwarzanych na bazie włókien dla szerokiej gamy produktów dla firm spożywczych, produkujacych napoje, świadczących usługi gastronomiczne i innych odbiorców produkujących dobra konsumenckie. Firma działa na całym świecie, jest jednym z największych producentów kartoników i opakowań papierowych dla branży spożywczej w Stanach Zjednoczonych. Firma posiada silną pozycję rynkową wśród producentów powlekanych tektur z recyklingu, powlekanych nie-bielonych kartonów kraftowych i bielonej tektury litej siarczanowej. Klientami Firmy jest wiele najbardziej rozpoznawalnych firm oraz marek na świecie. Dodatkowe informacje na temat Graphic Packaging, działalności firmy i jej produktów są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.graphicpkg.com

 

Informacje o AR Packaging Group AB
AR Packaging jest jedną z wiodących firm w Europie w sektorze produkcji opakowań, ze sprzedażą netto na poziomie około 1,1 mld USD, z 5000 pracowników i 30 fabrykami w 13 krajach. Grupa oferuje unikalną gamę rozwiązań opakowaniowych dostarczanych ze swoich wyspecjalizowanych zakładów. Klienci korzystają z szerokiej oferty produktów i dogłębnej wiedzy na temat opakowań kartonowych i opakowań miękkich. Firma jest zarejestrowana w Lund w Szwecji. Więcej informacji na stronie internetowej: www.ar-packaging.com

 

CVC
CVC jest wiodącą firmą doradczą private equity i inwestycyjną, z siecią 23 biur w Europie, Azji i USA, z aktywami o wartości około 118 mld USD pod swoim zarządem. Od momentu powstania w 1981r. CVC zabezpieczyła zobowiązania przekraczające 160 mld USD kilku wiodących światowych inwestorów instytucjonalnych w ramach strategii private equity i działań kredytowych. Fundusze zarządzane przez CVC lub podlegajace doradztwu CVC są inwestowane w ponad 90 firm na całym świecie, które generują łącznie roczną sprzedaż na poziomie około 100 miliardów USD i zatrudniają ponad 450 000 osób. Więcej informacji na temat CVC można znaleźć na stronie: www.cvc.com

 

Kontakt z inwestorem: Melanie Skijus
Graphic Packaging Holding Company
770-240-8542
Melanie.Skijus@graphicpkg.com

 

Ingrid Lidbäck, Group Marketing & Communication Director w AR Packaging
E-mail: ingrid.lidback@ar-packaging.com
Numer telefonu: +46 70 566 31 83

 

Nick Board, Vice President Communications w CVC
E-mail: nboard@cvc.com
Numer telefonu: +44 207 420 4200

 

Download komunikat prasowy