Hero image

Serializacja farmaceutyków – rozwiązanie track and trace 

W naszych zakładach przystosowanych specjalnie do produkcji opakowań produktów farmaceutycznych stale przestrzegamy zmieniających się światowych wymagań prawnych. Wraz z wejściem w życie dyrektywy 2011/62/UE oferujemy producentom i dystrybutorom farmaceutyków usługi serializacji składanych pudełek (wstępnie klejonych) i otwartych użytków zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi na rynku docelowym. 

Dzięki tej dodatkowej usłudze dbamy o ważny etap w łańcuchu dostaw farmaceutyków. Serializację opakowań można łatwo zintegrować z istniejącymi procesami, co pozwala uniknąć dodatkowych kosztów inwestycji w serializację w zakładzie. Skutkuje to wyjątkową elastycznością i integralnością danych. Biorąc pod uwagę obowiązującą dyrektywę, obejmuje to również funkcję zabezpieczenia przed naruszeniem. Dostarczamy rozwiązania dla branży farmaceutycznej z jednego źródła. 
Product card Kontrola szarej strefy

.

Kontrola szarej strefy

Ochrona marki poprzez serializację

Dowiedz się więcej
Product card Druk cyfrowy

.

Druk cyfrowy

Indywidualne, unikalne, identyfikowalne, a czasem po prostu zadziwiające

Dowiedz się więcej
Product card Zabezpieczenie przed naruszeniem

.

Zabezpieczenie przed naruszeniem

Widoczny dowód nienaruszalności produktu

Dowiedz się więcej