Hero image

Serializacja farmaceutyków – rozwiązanie track and trace 

W naszych zakładach przystosowanych specjalnie do produkcji opakowań produktów farmaceutycznych stale przestrzegamy zmieniających się światowych wymagań prawnych. Wraz z wejściem w życie dyrektywy 2011/62/UE oferujemy producentom i dystrybutorom farmaceutyków usługi serializacji składanych pudełek (wstępnie klejonych) i otwartych użytków zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi na rynku docelowym. 

Dzięki tej dodatkowej usłudze dbamy o ważny etap w łańcuchu dostaw farmaceutyków. Serializację opakowań można łatwo zintegrować z istniejącymi procesami, co pozwala uniknąć dodatkowych kosztów inwestycji w serializację w zakładzie. Skutkuje to wyjątkową elastycznością i integralnością danych. Biorąc pod uwagę obowiązującą dyrektywę, obejmuje to również funkcję zabezpieczenia przed naruszeniem. Dostarczamy rozwiązania dla branży farmaceutycznej z jednego źródła. 

Data source is missing in HexagonBulletsBlock.cshtml

Often happen when item is removed from page in 'Content Editor' but not removed in 'Experience Editor'.
Or if workflow is not in final.
Product card Kontrola szarej strefy

.

Kontrola szarej strefy

Ochrona marki poprzez serializację

Dowiedz się więcej
Product card Druk cyfrowy

.

Druk cyfrowy

Indywidualne, unikalne, identyfikowalne, a czasem po prostu zadziwiające

Dowiedz się więcej
Product card Zabezpieczenie przed naruszeniem

.

Zabezpieczenie przed naruszeniem

Widoczny dowód nienaruszalności produktu

Dowiedz się więcej