Hero image

Biotworzywa – krok w kierunku przyszłości bez paliw kopalnych 

Jednym z podstawowych założeń AR Packaging jest aktywne działanie na rzecz zrównoważonej przyszłości. Mamy jasny cel, jakim jest zwiększenie wykorzystania surowców pochodzących ze źródeł odnawialnych – również w bardziej złożonych opakowaniach, w których sam papier i kartony nie są wystarczające. 

Tworzywa sztuczne są ważną częścią opakowań do produktów wrażliwych, zapewniając ich bezpieczeństwo i świeżość. Obniżenie skuteczności tej bariery ochronnej wiąże się z ryzykiem zwiększenia marnotrawienia żywności i zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W niektórych przypadkach opakowanie wręcz musi mieć warstwę z tworzywa sztucznego zapewniającą jakość produktu od momentu zapakowania do chwili dotarcia do konsumenta.  

Polietylen i polipropylen produkowane z surowców ze źródeł odnawialnych mają tę samą strukturę chemiczną i są tak samo skuteczne jak materiały na bazie paliw kopalnych. W związku z tym nadają się do recyklingu i spełniają zadania wymagane od opakowania. Jedyną różnicą jest to, że nie są produkowane z ropy naftowej, ale raczej z węgla pochodzenia roślinnego, np. z trzciny cukrowej, oleju talowego czy oleju roślinnego pochodzącego z przemysłu spożywczego.  

Przejście na materiały ze źródeł odnawialnych nie tylko zmniejsza wykorzystanie zasobów kopalnych, ale także obniża emisję dwutlenku węgla związaną z opakowaniami. Każdy krok w kierunku zminimalizowania wpływu opakowań na środowisko jest kolejnym krokiem do bardziej zrównoważonej przyszłości.  
Hero image
Product card Santa Maria Tortilla

News | 2019.08.08

Santa Maria Tortilla

Santa Maria tortillas save plastics with new packaging from AR Packaging Flexibles

Explore