Hero image

Identyfikowalność i zabezpieczenie przed podrabianiem – ochrona konsumentów, pacjentów i marki klienta

Podrabianie produktów o wysokiej wartości i naruszanie opakowań stanowi ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa i szkodzi wizerunkowi marki. Zabezpieczenia i funkcje umożliwiające śledzenie stosowane w opakowaniach chronią zarówno markę, jak i pacjenta czy konsumenta, i mogą uratować życie i zapobiec stratom finansowym. Najnowocześniejsze technologie zapobiegają fałszowaniu i potwierdzają bezpieczeństwo zapakowanych towarów po ich dotarciu do użytkownika końcowego. Pełna kontrola nad surowcami, liniami produkcyjnymi, operatorami i dystrybutorami w całym łańcuchu dostaw umożliwia wycofanie potencjalnie wadliwych produktów, zapewnia konsumentom dostęp do prawidłowych informacji i pozwala podjąć właściwe działania naprawcze.

Holistyczna strategia przeciwdziałania fałszerstwu od Graphic Packaging  

Graphic Packaging oferuje wiele różnych zabezpieczeń dostosowanych do wymogów w zakresie produktów farmaceutycznych lub innych produktów o wysokiej wartości i ich łańcuchów dostaw. Oprócz wymaganej przepisami serializacji opakowań farmaceutycznych, nasze usługi zapewniają bezpieczeństwo na wszystkich etapach dystrybucji, jednocześnie umożliwiając gromadzenie cennych danych statystycznych na żądanie. Zabezpieczenia i opakowania zapobiegające fałszowaniu są zwykle używane w przypadku produktów o wysokiej wartości, takich jak farmaceutyki, produkty do pielęgnacji urody i kosmetyki, mleko dla niemowląt, kawa, wyroby medyczne i wyroby tytoniowe. 

Identyfikowalność dla bezpieczeństwa konsumentów

Graphic Packaging świadczy usługi w zakresie bezpiecznej i zgodnej z przepisami serializacji oraz kodowania zapewniających pełną identyfikowalność produktów. Nasze rozwiązania i funkcje obejmują kodowanie i przekodowywanie, naklejanie etykiet specyficznych dla danego kraju oraz łatwą integrację z istniejącymi procesami. Do typowych produktów, w przypadku których identyfikowalność jest niezwykle istotna, należą produkty do pielęgnacji urody i kosmetyki, farmaceutyki, wyroby medyczne, produkty do higieny osobistej i wyroby tytoniowe.
Product card Kontrola szarej strefy

.

Kontrola szarej strefy

Ochrona marki poprzez serializację

Dowiedz się więcej
Product card Serializacja farmaceutyków

.

Serializacja farmaceutyków

Rozwiązanie track and trace zapewniające bezpieczeństwo pacjentów

Dowiedz się więcej
Product card Cypheme

.

Cypheme

Technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję (AI) umożliwia sprawdzenie autentyczności produktu, co zwiększa bezpieczeństwo konsumentów i pomaga walczyć z fałszerstwem.

Dowiedz się więcej