Image Text Block

Z myślą o przyszłości

Skontaktuj się z nami

W firmie AR Packaging, będącej częścią Graphic Packaging International, zdajemy sobie sprawę, że nasz wkład w budowanie gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu wykracza daleko poza produkowane przez nas opakowania. Mamy holistyczne spojrzenie i bierzemy pod uwagę wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju, niezależnie od tego, czy chodzi o końcowy produkt opakowaniowy, czy o nasz wpływ jako firmy - zawsze z myślą o przyszłości. 

Data source is missing in ImageTOTheSideTextBlock.cshtml

Often happen when item is removed from page in 'Content Editor' but not removed in 'Experience Editor'.
Or if workflow is not in final.
No image selected

Środowisko

Od nagradzanych innowacji produktowych po ciągłe doskonalenie metod produkcji – optymalizacja wpływu na środowisko jest głównym punktem naszej działalności. Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób staramy się pomóc naszym klientom osiągnąć sukces dzięki opakowaniom, jednocześnie pozostawiając lepszy świat dla przyszłych pokoleń.

Nasza praca na rzecz ochrony środowiska
No image selected

Ludzie i społeczeństwo

Nasze inicjatywy na rzecz ochrony środowiska to dopiero początek. Wierzymy, że zrównoważony rozwój sprowadza się do stworzenia lepszego świata dla wszystkich. We wszystkich naszych lokalizacjach podjęliśmy kroki mające na celu wprowadzenie tego zobowiązania do odpowiedzialności społecznej w życie.

Nasze zaangażowanie społeczne
Forest

Członkostwo

Wiele firm dużo mówi o zrównoważonym rozwoju, ale nasze słowa mają poparcie w czynach. Dlatego AR Packaging, część Graphic Packaging International, jest aktywnym członkiem organizacji pozarządowych, które odgrywają rolę w kształtowaniu roli opakowań w społeczeństwie przyszłości. Członkostwo w organizacjach zewnętrznych i platformach audytowych rutynowo dokonujących ocen niezależnych ekspertów świadczy o naszych postępach w tej dziedzinie.

Nasze członkostwo