Hero image

Ceryfikaty

Zawsze przestrzegamy procedur i przepisów branżowych obowiązujących w regionach, w których prowadzimy działalność, a wszystkie nasze zakłady posiadają certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska. Kliknij na poniższe linki, aby zobaczyć certyfikaty w formacie PDF dla wybranego zakładu AR Packaging. Więcej o naszych zakładach można przeczytać tutaj.

Aachen
ISO 9001:2015 / ISO 50001:2018 / FSC®-C126270 / CDP / Ecovadis / Sedex

Augsburg
ISO 9001:2015 / ISO 50001:2018 / 
PEFC™06-38-352 / BRC 
FSC®-C126270

Bawen
ISO 9001:2015 / FSC®-C131781 / FSSC 22000 / ISO 22000:2018 / ISO 45001:2018 / Social accountability

Bekasi 

ISO 9001:2015 / FSC®-C130725 / FSSC 22000 / ISO 22000:2018 / Social accountability & Sedex  

Berlin Food
ISO 9001:2015 / ISO 50001:2018ISO 12647-2:2004 / Sedex / BRC / CDP / Ecovadis
FSC®-C126270

Berlin Pharma
ISO 9001:2015 / ISO 14001 / ISO 15378:2017 / ISO 50001:2018 / ISO 13485:2016
ISO 12647-2:2004 / GMP / FSC®-C126270

Cambridge
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 15378:2017 / FSC®-C007757 / PEFC™ 001649
PS 9000:2016 / BRC / Sedex

Cholet
ISO 9001:2015 / PEFC™06-38-352 / BRC
FSC®-C126270
 / Social accountability & Sedex

Frankfurt
ISO 9001:2015ISO 14001:2015 / ISO 50001:2018PEFC™06-38-352 
FSC®-C126270 / BRC / Sedex

Graz
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / PEFC™06-38-352 / ISO 22000:2005  
FSC®-C126270 / EN 15593:2008 / Social accountability & Sedex

Halmstad
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / FSC®-C068028 / BRC / Sedex

Hannover
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / EN 15593:2008ISO 50001:2018 / Sedex
Ecovadis / CDP / FSC®-C126270

Highbridge
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / BRC / Sedex

Ibadan
ISO 9001 / SMETA

Ingerois
PEFC™134082-2013 / ISO 9001:2015 / ISO 15378:2017 
FSC®-C115813 / Sedex

Istra
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 / BRC / PEFC™06-38-352
FSC®-C126270

Krakow
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / PEFC™06-38-352 / OHSAS 18001:2007 
FSC®-C126270

Lund, Systems
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / PEFC™/0089791 / FSSC 22000
FSC®-C122998 / Social accountability & Sedex

Lund, Flexibles
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / BRC / Sedex
FSC®-C068028

Magdeburg

ISO 9001:2015 / ISO 50001:2018 / ISO 15378:2017 / PEFC™/04-31-1256
FSC-C017592


München

ISO 9001:2015 / ISO 50001:2018 / ISO 15378:2017 / PEFC™/04-31-1256
FSC-C017592


Nigeria

FSC®-C169180

Poznan
ISO 9001:2015ISO 14001:2015 / BRC / Sedex / PEFC™06-38-352
FSC®-C126270

Rotherham
FSC®-C004276BRC / Sedex

St. Gallen
ISO 9001:2015ISO 14001:2015 / OHSAS 18001:2007 / ISO 15378:2017
FSC®-C126270

St. Petersburg
ISO 9001:2015 / PEFC™06-38-352 / Social accountability 
FSSC 22000

Tabasalu
ISO 9001:2008 / FSC®-C122551 / FSSC 22000 / Sedex

Tibro
PEFC™05-38-217 / BRC / Social accountability  
FSC®-C122971

Timashevsk
ISO 9001:2015 / PEFC™06-38-352 / Social accountability & Sedex 

 
Przewodnik ECMA GMP
Przewodnik ECMA GMP oferuje narzędzie do zarządzania w celu zminimalizowania migracji, zmian organoleptycznych i zanieczyszczenia w produkcji kartonu. Obejmuje cały proces, od przyjmowania surowców, poprzez projektowanie zgodności i produkcji, aż po magazynowanie i dostawę. Przewodnik zawiera także specjalny rozdział dotyczący farb. Przewodnik GMP ECMA został przygotowany na odpowiedzialność Komitetu Technicznego ECMA, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami z branży i krajowymi stowarzyszeniami kartonów z Niemiec (FFI), Wielkiej Brytanii (BPIF Cartons), Francji (FFC) i Włoch (Gifasp). Należy go uważać za główny europejski punkt odniesienia do produkcji kartonów i będzie on regularnie aktualizowany. Przewodnik GMP można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej ECMA, www.ECMA.org, skąd również dostępna będzie ogólna broszura na ten temat w formacie pdf.