Hero image

Członkostwo w organizacjach i certyfikaty w zakresie zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój działalności i rynku można osiągnąć tylko wtedy, gdy cały łańcuch dostaw współpracuje i działa w ramach jednolitych zasad. Uważamy, że należy odgrywać wiodącą rolę w kształtowaniu przyszłości i dlatego należymy do wielu stowarzyszeń branżowych. Ponadto ciągłe poddawanie się ocenie stanowi integralny element monitorowania naszych postępów w zakresie praktyk zrównoważonego rozwoju. Polegamy na zewnętrznych ekspertach i organizacjach, które pomagają nam zwiększyć przejrzystość działania i przekazują informacje zwrotne, które pomogą nam w dalszej optymalizacji procesów.

4evergreen – stowarzyszenie branżowe na rzecz zwiększenia udziału opakowań z włókien w gospodarce o obiegu zamkniętym


Ceflex – wspólna inicjatywa europejskiego konsorcjum firm reprezentujących cały łańcuch wartości opakowań elastycznych


EPPA – stowarzyszenie czołowych europejskich producentów opakowań papierowych oraz z włókien na żywność i do serwowania potraw


Pro-S-Pack – stowarzyszenie wytwórców surowców, producentów i dystrybutorów opakowań do serwowania potraw w Niemczech


FFI – stowarzyszenie producentów składanych opakowań kartonowych w Niemczech


ECMA – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opakowań Kartonowych


UN Global Compact – dobrowolna inicjatywa oparta na zobowiązaniach do wdrożenia uniwersalnych zasad zrównoważonego rozwoju i wspierania celów ONZ


CDP – organizacja non-profit, która wspiera firmy i miasta w ujawnianiu wpływu wielkich korporacji na środowisko


Sedex – czołowy dostawca etycznych usług handlowych działający na rzecz poprawy warunków pracy w globalnych łańcuchach dostaw


Ecovadis – platforma ratingowa do oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonych zamówień