Hero image

Tworzenie lepszego świata dla wszystkich

AR Packaging, część Graphic Packaging International, zobowiązuje się do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami etyki, odpowiedzialności społecznej i ochrony środowiska. To zobowiązanie kształtuje wszystkie elementy naszej działalności: od partnerów, z którymi współpracujemy, po nasze wysiłki na rzecz stworzenia bezpiecznego i wspierającego środowiska pracy, a nawet to, jak postrzegamy naszą rolę w lokalnych społecznościach, wśród których działamy. W ostatecznym rozrachunku zrównoważony rozwój sprowadza się do tego, co możemy zrobić na rzecz poprawy jakości życia wszystkich ludzi – teraz i w przyszłości.

Data source is missing in TextBlockStart.cshtml

Often happen when item is removed from page in 'Content Editor' but not removed in 'Experience Editor'.
Or if workflow is not in final.

Samonapędzająca się kultura pracy

Pomaganie naszym klientom w osiągnięciu sukcesu dzięki opakowaniom oznacza pozyskanie najzdolniejszych pracowników i wydobycie z nich tego, co najlepsze. Ciągle dążymy do doskonalenia kultury korporacyjnej i tworzenia sprawnie funkcjonującego międzynarodowego zespołu na miarę rozwoju firmy. Wierzymy, że różnorodność jest źródłem siły, a różnice pomiędzy naszymi pracownikami zwiększają sumę naszych połączonych umiejętności.

Każdy pracownik AR Packaging, część Graphic Packaging International, ma nieograniczone możliwości kształtowania swojej kariery. Dzięki szerokiej ofercie szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego zachęcamy naszych pracowników do rozwoju zgodnego z ich konkretnymi celami. Aby dowiedzieć się więcej o naszej kulturze pracy, odwiedź naszą stronę kariery.