Hero image

Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju

AR Packaging była jedną z pierwszych firm w  naszej branży, która w sposób precyzyjny i przejrzysty podjęła się działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Począwszy od 2007 roku konsekwentnie publikujemy raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju, prezentujące nasze postępy w zakresie wielu kluczowych parametrów. Wybierz rok poniżej, aby pobrać dokument. 

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2018


Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2017


Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2016


Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2015


Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2014


Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2013


Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2011


Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2010