Hero image
Our story

Vår historia

Det nya AR Packaging bygger på årtionden av marknadsledande erfarenhet över hela världen och förenar olika kompetenser och specialiserad kunskap för att hjälpa våra kunder att nå framgång med förpackningar. Läs mer om vår resa och hur vi kontinuerligt har omdefinierat ”the next big thing” inom förpackningsbranschen. 

Läs vår historia
No image selected

Vision och värderingar

AR Packaging är mer än bara en leverantör för våra kunder. Vi vill vara en värdeskapande partner som de kan räkna med för alla utmaningar. Den här visionen formar vår helhetssyn och de kärnvärden som definierar hur vi arbetar. 

Vad driver oss?
No image selected

Våra policies

AR Packaging strävar efter att uppnå högsta kvalitet i allt vi gör. Från våra förpackningslösningar och tjänster, till vår egen produktion och hur vi arbetar internt, är alla våra policyer utformade för att säkerställa det bästa för våra kunder, våra anställda och vår verksamhet.

Våra policies
meeting picture

Vår verksamhet

AR Packaging strävar efter att ge insyn i vår bolagsstyrning i enlighet med alla regler inom de områden vi verkar. Klicka här om du vill veta mer om vår verksamhetsstruktur och vårt företagsägande.  

Läs mer
No image selected

Våra fabriker

AR Packaging är ett av Europas ledande företag inom förpackningssektorn med en nettoomsättning på mer än 900 miljoner euro, 5 500 anställda och 28 fabriker i 13 länder.

Utforska våra fabriker