Image Text Block

Med morgondagens värld    i åtanke

Kontakta oss
Karton

Årliga hållbarhetsrapporter

AR Packaging var en av de första inom vår bransch att publicera en grundlig årlig hållbarhetsrapport sedan 2007. Ladda ner vår senaste rapport för att få en mer detaljerad inblick i våra hållbarhetsprogram och följa våra framsteg.

Ladda ner rapporter
No image selected

Miljön

Miljöoptimering är ett centralt fokus i AR Packagings verksamhet, från vår prisbelönta produktinnovation till ständiga förbättringar av våra produktionsmetoder. Lär dig mer om hur vi hjälper våra kunder att nå framgång genom förpackningar samtidigt som vi lämnar efter oss en bättre planet för kommande generationer.

Vårt miljöarbete
No image selected

Medarbetare & samhälle

Våra miljöinitiativ är bara början. Vi tycker att hållbarhet handlar om att skapa en bättre värld för alla människor. På alla våra anläggningar har vi vidtagit åtgärder för att omsätta åtagandet för socialt ansvar i praktiken.

Vårt sociala engagemang
No image selected

Medlemskap

Många företag pratar om hållbarhet, men vi ser till att faktiskt göra det vi utlovar. Därför deltar AR Packaging aktivt i icke-statliga organisationer som utvecklar förpackningars framtida roll i samhället. Medlemskap i ett antal externa organisationer och revisionsplattformar som rutinmässigt gör expertbedömningar ger bevis på våra framsteg.

Medlemskap