Hero image

Hållbarhetsrapporter

AR Packaging var ett av de första företagen i branschen som hade ett grundligt och transparent förhållningssätt till hållbarhetsarbetet. Sedan 2007 har vi konsekvent publicerat hållbarhetsrapporter som följer våra framsteg på ett antal viktiga parametrar. Välj ett år nedan för att ladda ner. 

Hållbarhetsrapport 2019

 

 

Hållbarhetsrapport 2018


 

Hållbarhetsrapport 2017

 

 

Hållbarhetsrapport 2016

 

 

Hållbarhetsrapport 2015

 

 

Hållbarhetsrapport 2014

 

 

Hållbarhetsrapport 2013

 

 

Hållbarhetsrapport 2011

 

 

Hållbarhetsrapport 2010