Hero image

Halmstad, Sweden

• Antal anställda: 50

• Produktions- / teknisk kapacitet: Flexo-tryck, laminering, rullskärning och laser-perforering

• Typiska produkter: Flexibelt barriärförpackningsmaterial för livsmedelsindustrin

AR Packaging Halmstad, Sverige erbjuder unika barriärskydd i form av flexibla förpackningar för livsmedel.

Vi erbjuder ett omfattande utbud av tryckta och otryckta lock-filmer, termoformerbara underbanor och pås- och sachetmaterial för livsmedelsindustrin.

Vårt fokus är på hållbara, miljöoptimerade flexibla förpackningar, inklusive fiberbaserade, biobaserade och mono-materiallösningar.

Vår fabriks specialitet är vår laserbedömningsförmåga. Detta ger längre hållbarhet vid förpackning av färska grönsaker, sallader och frukter, vilket minskar matavfallet.

Vi är ett dedikerat team fokuserat på att uppfylla de högsta livsmedelssäkerhetsstandarderna, med förpackningar designade för direktkontakt med produkten.

"Vi arbetar tillsammans med skyddskommittén och jobbar dagligen med hygien- och skyddsfrågor i företaget." 

Jan Karlsson

Fabrikschef

Jobbsökare

Jobbkategori

Alla positioner

Technical

Innovation & development

Quality & environment

Production

Finance

Verwaltung

Druck

Kleben, Stanzen

Logistik

Customer Service

Druckvorstufe

Controlling

Kleben

Stanzen und Kleben

Qualitätssicherung

Stanzen/Prägen

Övriga

Supply chain

Produktion

och

Land

Alla länder

Sweden

Germany

Sök efter lediga tjänster