Hero image

Amanda Persson - Sustainability Manager

Berätta om din karriärresa inom AR Packaging

Min resa med AR Packaging började som student. Jag samarbetade med AR Packaging Flexibles, tidigare Flextrus, i en kurs i förpackningsutveckling under mina masterstudier. Det gick väldigt bra och när det var dags att göra min examensarbete, hörde jag av mig till AR Packaging igen. Det slutade med att jag gjorde ett uppsatssamarbete mellan universitetet och AR Packaging Flexibles om användningen av förnybar PE och PET och en jämförelse mellan dess material- och produktionsegenskaper. Efter det erbjöds jag en position i innovationsteamet med fokus på både hälso- och sjukvårdssegmentet och implementeringen av förnybara och hållbara material. 

Hållbarhetssidan växte och fokusområdet i min roll skiftades och handlade alltmer om kundsupport när det gäller att analysera och förbättra miljöprestanda för de förpackningsmaterial som vi levererar. 

Idag är jag hållbarhetschef på vår fabrik i Lund. Jag har fortfarande stort fokus på våra produkter och på att stödja våra kunder, men jag är också engagerad i projekt för att förbättra återvinningsbarhet och hållbarhet för flexibla förpackningar i samarbete med alla parter i värdekedjan. 

En viktig del av min roll är att kanalisera alla förfrågningar och initiativ som sker på de olika marknaderna som vi verkar på och att kommunicera detta internt så att vi kan göra pålitliga prioriteringar i vår utveckling och i våra processer. 

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

Ingen dag är den andra lik när du jobbar med hållbarhet! Det pågår alltid något nytt, t.ex. en ny återvinningsregel eller nya initiativ. Att arbeta nära våra kunder och deras varierande produktportföljer är stimulerande och pushar dig att alltid utmana det du ser som solid sanning - att tänka utanför boxen. Det är framförallt det som gör att jag trivs så bra med att arbeta inom detta område! 

Att känna att jag stöder vår dagliga verksamhet och styr vår riktning mot en mer hållbar framtid och att hjälpa våra kunder att göra detsamma är något jag verkligen tycker är spännande och motiverande!

Colleagues

Amanda Persson

Sustainability Manager

Vad tycker du mest om med ditt jobb?

Känslan av att det jag gör är viktigt! Att känna att jag stöder vår dagliga verksamhet och styr vår riktning mot en mer hållbar framtid och att hjälpa våra kunder att göra detsamma är något jag verkligen tycker är spännande och motiverande! 

Hur skulle du beskriva AR Packaging som arbetsgivare?

Att arbeta inom AR Packaging ger dig möjligheter att växa professionellt, men också på ett personlig plan. Om du kommer med förslag lyssnar alla och tar in det du har att säga. Du får stort förtroende att ta egna initiativ och fatta egna beslut. Om du behöver stöd från chefer eller kollegor är det bara att be om det, de ställer alltid upp! Det är ett stimulerande och uppmuntrande arbetsklimat! 

Jobbsökare

Jobbkategori

Alla positioner

HR

Production

Purchasing

Verwaltung

Customer Service

Druck

Kleben, Stanzen

Logistik

Kleben

Supply chain

Produktion

och

Land

Alla länder

Sweden

Germany

Austria

Sök efter lediga tjänster