Hero image

Garantiförsegling

Garantiförseglade förpackningar ger synligt bevis på att produkten inte har manipulerats. För läkemedel är garantiförseglade förpackningar ett krav, medan det för andra produkter ger säkerhet genom hela leveranskedjan och för konsumenten.

Garantiförsegling uppfyller lagkravet på säker medicinering med hjälp av en anpassad konstruktion. 

För att säkra att läkemedelsprodukter följer gällande lagstiftning (t.ex. EU-direktiv 2011/62/EU) erbjuder AR Packaging ett brett utbud av garantiförseglingar. För flexibla förpackningar erbjuder vi lösningar med praktiska flikar och färgförändring när förseglingen bryts.

Garantiförsegling krävs för läkemedel, men ger också extra konsumentsäkerhet för medicintekniska produkter, skönhet och kosmetika, tobak och dyrare livsmedel och konsumentvaror. 
Product card Spårbarhet

.

Spårbarhet

Graphic Packaging erbjuder säker och regelriktig serialisering och spårningskodning.

Utforska
Product card Säkerhet och förfalskningsskydd

.

Säkerhet och förfalskningsskydd

Skydda patienten och ditt varumärke

Utforska
Product card Serialisering för läkemedel

.

Serialisering för läkemedel

Track and Trace-lösning för patientsäkerhet

Utforska