Hero image

Åkerlund & Rausing samlar sina varumärken – AR Packaging nytt namn på förpackningsjätten 

ÅR Packaging-koncernen är en av Europas ledande tillverkare inom förpackningsindustrin med en nettoomsättning på cirka 10 miljarder kronor och fabriker i 13 länder. Nu slår Lundaföretaget ihop sina olika varumärken under det gemensamma namnet AR Packaging.

 

AR Packaging är inne i en stark tillväxtfas och har tidigare använt sig av sju separata varumärken. Dessa har gemensamt levererat kompletta produktsortiment och innovativa metoder inom förpackningsindustrin. 

 

– Genom att samordna varumärkena kan vi ge kunderna tillgång till vår samlade kompetens och produktportfölj på ett ännu bättre sätt än tidigare. Drivkraften är att öka nyttan för kunderna vilket även kommer ge oss nya marknadsandelar, säger VD Harald Schulz.

 

De sju varumärken som nu får det gemensamma namnet AR Packaging är ÅR Packaging, Å&R Carton, Flextrus, CC Pack, SP Containers, Maju Jaya och ÅR Packaging Digital samt de fyra senaste förvärven Nampak Carton Nigeria, K+D, rlc Packaging och BSC Drukarnia Opakowan. Sammanslagningen ligger i linje med AR Packagings tillväxtstrategi att fortsätta växa både organiskt och genom förvärv. 

 

AR Packaging har en bred kundbas bestående av både internationella och lokala kunder i drygt 50 länder. AR Packaging utvecklar och producerar kartongbaserade och flexibla förpackningar åt både globala och lokala företag. AR Packaging är en betrodd partner åt samhällsviktiga livsmedels- och läkemedelsföretag med högt ställda krav på hygien och funktionalitet. 

 

I takt med att konsumenter blir allt mer miljömedvetna ställer producenter och livsmedelsföretag om verksamheten. Gemensamt för samtliga marknadssegment är utvecklingen mot att fasa ut engångsartiklar av plast och sätta högt ställda miljömål. AR Packaging är med sin innovationsförmåga och sitt fokus på hållbarhet unikt lämpat att möta denna utmaning och fortsätta växa globalt.

 

– Utöver fokuset på hållbarhet visar den pågående Coronapandemin också vikten av förpackningar för att säkerställa god hygien och säker leverans av mat till konsumenterna. Sammantaget skapar detta nya affärsmöjligheter för AR Packaging med sin omfattande produktportfölj och starka innovationsförmåga, säger Harald Schulz.

 

Med sin stolta historia i Åkerlund & Rausings grundande 1929 fortsätter AR Packaging på den inslagna vägen att kontinuerligt identifiera och utveckla de bästa produkterna inom förpackningsområdet.

 

Det nya gemensamma varumärkets webbplats lanseras den 22 juni. 

 

 

Ladda ner pressmeddelande - Engelska, tyska eller svenska

 
 
Hero image