Hero image

Bolagsstyrning på AR Packaging

AR Packaging har sitt huvudkontor i Lund med kontor och anläggningar i Europa, Asien och Afrika. I enlighet med aktiebolagslagen representerar årsstämman bolagets högsta beslutande organ. I vår bolagsstyrning ingår även en styrelse och VD samt en ledningsgrupp.


meeting

Styrelse

Läs mer
meeting

Ledningsgrupp

Läs mer
meeting

Ägare

Läs mer
meeting

Uppförandekod

Läs mer