Hero image

Vårt sätt att arbeta

Vårt arbete styrs av tydliga policyer och en strikt uppförandekod som säkerställer att vi bedriver etisk verksamhet och samtidigt fullgör vårt sociala ansvar. Kärnan i alla våra policyer är vårt fokus på hållbarhet, säkerhet och kvalitet för våra samhällen, våra anställda, våra kunder och naturligtvis våra produkters slutanvändare. 

Läs mer om Graphic Packaging International: www.graphicpkg.com


Policyer

Uppförandekod  
 
Cookie- och integritetspolicy