Hero image

Kartongförpackningar – hållbar variation för många branscher

Kartongförpackningar ger ett nästan oändligt utbud av förpackningslösningar för många branscher. De kombinerar styrka och stabilitet med en rad tryck- och efterbehandlingstekniker och är en av de mest hållbara förpackningstyperna. 

Sanningens stund för hållbarhet

Eftersom cirka 70% av köpbesluten fattas på försäljningsstället behöver förpackningen ge konsumenten ett positivt första intryck. Ett brett utbud av former, detaljerade trycktekniker och effektfulla efterbehandlingseffekter skapar förpackningar som stärker varumärkets position. Nu finns det även smarta appar som berikar konsumenternas upplevelse. Konsumenternas krav förändras dock mot mer hållbarhet och efterfrågan på miljövänliga produkter, tjänster och tillverkning ökar. Förändringen ger upphov till regler som minskar eller undviker avfall och kräver mer återvinning. Kartongförpackningar baseras på förnybart material, har resurssnåla tillverkningsprocesser och ger stor möjlighet till återvinning, vilket gör att de lever upp till de höga kraven i en mer hållbar värld. 

Produktsäkerhet är avgörande

Trots den ökande oron för hållbarhet är behovet av produktskydd och hygieniska förpackningar lika stort som alltid. Kartongförpackningar gör mer än att bara skydda mot skador och smuts – det kan handla om livsmedelssäkerhet och barriärsystem, förfalskningsskydd, spårning och märkning eller särskilda branschkrav såsom punktskrift och barnsäkra funktioner. Eftersom förpackningarna tillgodoser många specifika behov kan de ha en bred uppsättning av säkerhetssystem baserade på både dold och synlig teknik. Olika designer kan ha garantiförsegling, vara barnsäkra eller ha andra säkerhetsfördelar genom märkning, kreativa konstruktioner och teknik för tryck- och färgsystem.

Se mer!

Hitta din förpackningslösning

Jag letar efter...

Allt

Avancerad limning

Barnsäkra förpackningar

Bioplastfilmer

Digitaltryck

Fönsterförpackningar

Förpackningar med hög barriär

Garantiförsegling

Holografiska effekter

Lätt öppnad

Metalleffekter

Monoplastfilmer

Personifierade förpackningar & anpassning i sent skede

Plastfria förpackning

Serialisering

Smart och uppkopplad

Spårbarhet

Säkerhet och förfalskningsskydd

Taktila effekter

Återförslutning

och

Mitt segment är...

Alla segment

Andra konsumentvaror

Food Service

Frysta livsmedel

Färska & kylda livsmedel

Hygienprodukter

Konfektyr

Läkemedel

Medicintekniska produkter

Prestige

Skönhet

Tobak

Torrkad mat, dryck, kaffe & te

Hitta din lösning