Hero image

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter spelar en avgörande roll vid diagnos och behandling av sjukdomar och för att förbättra livskvaliteten för personer med funktionshinder. Produkterna kan vara allt från engångsartiklar som vanligtvis används vid vårdcentraler med lägre risk för patienten till högriskprodukter som används inom kirurgi. Patientens säkerhet och välbefinnande får inte äventyras! Därför måste förpackningen vara genomtänkt och ha genomgått omfattande och dokumenterade utvärderingar.  

Förpackningen har flera roller 

En förpackning för medicintekniska produkter säkrar att produkten är steril när den levereras till sjukhuset eller vårdcentralen, men måste också vara lätt att öppna utan att några partiklar lossnar. Den måste också gå att förvara under lång tid, ofta i flera år, utan att påverka produktens kvalitet.

Flexibla primärförpackningar används både som skydd för att förhindra att mikroorganismer kommer in och som ett sterilt barriärsystem (SBS). Vårt sortiment av sofistikerade SBS-material gör det möjligt att sterilisera medicintekniska engångsprodukter under tillverkningen med den steriliseringsmetod som krävs av produkten.

Kartongförpackningar ger utmärkt sekundärt skydd för individuellt packade medicintekniska produkter och flerpack. Den sekundära förpackningen är viktig för att ge slutanvändarna korrekt information.

Eftersom sjukvård kan handla om liv och död kan våra skräddarsydda förpackningslösningar bidra till en säkrare och mer hanterbar vård genom att upprätthålla strikta hygienregler, hög säkerhet och förpackningstäthet.

Omfattande utbud av material för medicintekniska produkter 

AR Packaging erbjuder ett komplett sortiment av flexibla material, inklusive pappersbaserade material och plastfilmer med och utan release-egenskaper samt termoformbara material och aluminiumlaminat. Våra kartongbaserade lösningar ger säkert skydd, exakt tryck och funktioner som serialisering, spårbarhet, punktskrift, insticksblad, etiketter, barnsäkring och mycket annat. Vi strävar alltid efter den mest hållbara förpackningslösningen utan att äventyra konsumentens säkerhet.

AR Packaging erbjuder ett komplett sortiment av flexibla material, inklusive pappersbaserade material och plastfilmer med och utan release-egenskaper samt termoformbara material och aluminiumlaminat. Våra kartongbaserade lösningar ger säkert skydd, exakt tryck och funktioner som serialisering, spårbarhet, punktskrift, insticksblad, etiketter, barnsäkring och mycket annat. Vi strävar alltid efter den mest hållbara förpackningslösningen utan att äventyra konsumentens säkerhet.

AR Packaging tillverkar förpackningar för medicintekniska produkter med följande funktioner och alternativ: 

Hitta din förpackningslösning

Jag letar efter...

Allt

Avancerad limning

Barnsäkra förpackningar

Bioplastfilmer

Digitaltryck

Fönsterförpackningar

Förpackningar med hög barriär

Garantiförsegling

Holografiska effekter

Lätt öppnad

Metalleffekter

Monoplastfilmer

Personifierade förpackningar & anpassning i sent skede

Plastfria förpackning

Serialisering

Smart och uppkopplad

Spårbarhet

Säkerhet och förfalskningsskydd

Taktila effekter

Återförslutning

och

Mitt segment är...

Alla segment

Andra konsumentvaror

Food Service

Frysta livsmedel

Färska & kylda livsmedel

Hygienprodukter

Konfektyr

Läkemedel

Medicintekniska produkter

Prestige

Skönhet

Tobak

Torrkad mat, dryck, kaffe & te

Hitta din lösning