Hero image

Hygien

Hygienprodukter fokuserar på konsumenten. Dessa produkter har blivit en del av vår vardag och är inte bara “nice-to-have”. Konsumentvarumärken strävar efter en stark koppling till kunden för att skapa lojalitet – som till och med kan hålla i sig i många delar av livet om konsumenter och produkter förändras och anpassas tillsammans. 

Viktig del av individuella rutiner och vanor

På en mycket konkurrensbetonad marknad har förpackningar förmågan att uppmärksamma kunderna på en produkt. Kunden bör kunna se produktens alla egenskaper och fördelar vid första anblick. Med det i åtanke anpassar vi material, grafisk design, strukturell design och ytbehandlingar av vikbara förpackningar efter varje produkts särdrag. Vårt unika utbud av tryck- och efterbehandlingstekniker ger dig en oändlig kombination av färger och holografiska, metalliska eller taktila effekter – som ger den där särskiljande glansen och ger ett starkare första intryck.

Innovativa lösningar är en bra möjlighet för varumärken att utvecklas tillsammans med kundernas behov och bygga långvariga förhållanden. Med vår leverantörsexpertis erbjuder vi ett oslagbart utbud av innovativa lösningar och tekniker oavsett om du fokuserar på hållbarhet, konsumentengagemang eller personalisering. Nya typer av efterbehandlingseffekter kan också skapa ett autentiskt utseende och känsla i en effektiv inlineprocess – vilket är ytterligare en fördel du kan räkna med.

Att verka på en dynamisk och internationell marknad med hög volym kräver stor kapacitet och en optimalt effektiv produktionsprocess. Just in time-produktion är en del av vår dagliga rutin, med målet att synkronisera vår produktion och dina behov på bästa möjliga sätt. Vi effektiviserar våra processer kontinuerligt och utforskar outnyttjad potential. På så sätt kan du undvika svinn, spara tid och pengar och ständigt förbättra vår miljöprestanda.

För hygienförpackningar har vi följande funktioner och alternativ:

Hygienförpackningar riktar sig till konsumenter och förmedlar hälsa och välbefinnande. Kundlojalitet är ett viktigt mål och förpackningen bidrar till lojaliteten i många år. 

Hitta din förpackningslösning

Jag letar efter...

Allt

Avancerad limning

Barnsäkra förpackningar

Bioplastfilmer

Digitaltryck

Fönsterförpackningar

Förpackningar med hög barriär

Garantiförsegling

Holografiska effekter

Lätt öppnad

Metalleffekter

Monoplastfilmer

Personifierade förpackningar & anpassning i sent skede

Plastfria förpackning

Serialisering

Smart och uppkopplad

Spårbarhet

Säkerhet och förfalskningsskydd

Taktila effekter

Återförslutning

och

Mitt segment är...

Alla segment

Andra konsumentvaror

Food Service

Frysta livsmedel

Färska & kylda livsmedel

Hygienprodukter

Konfektyr

Läkemedel

Medicintekniska produkter

Prestige

Skönhet

Tobak

Torrkad mat, dryck, kaffe & te

Hitta din lösning