Hero image

Läkemedel

Läkemedel är avgörande för människors hälsa och liv. Eftersom detta är ett stort ansvar är läkemedelsindustrin strikt reglerad och utformad för att garantera säkerhet och kvalitet. Samtidigt befinner sig leverantörer av hälsovårds- och läkemedelsprodukter på en konkurrensutsatt marknad som kännetecknas av krav på sänkta kostnader, utgående patent och ökande global efterfrågan. Ändå är fortsatta investeringar i forskning och utveckling ett av läkemedelsindustrins största åtaganden för att fortsätta tackla världens hälsoproblem. 

Tillförlitlig efterlevnad och säkerhet

Sjukvårdsförpackningar måste bidra till förtroende och säkra produkter. Förutom snyggt utseende behöver förpackningen uppfylla funktionella behov: enkel hantering för användare i olika åldrar och med olika motorik, stödja korrekt användning av patienten med hjälp av tillägg i konstruktionen eller smarta appar och garantera säkerhet med förfalskningsskydd som garantiförsegling eller serialisering. För att leverera kompletta läkemedelsförpackningar från en enda källa erbjuder vi skräddarsydda bipacksedlar som passar effektiva förpackningsprocesser.

Våra processer och produktionsanläggningar uppfyller läkemedelsindustrins specifika behov för tillverkning av 100% säkra förpackningar. Du kan lita på att vi uppfyller de högsta hygien- och säkerhetsstandarderna samtidigt som vi tar hänsyn till att läkemedelsregler efterlevs. Kvalitetskontroll görs i alla utvecklings- och produktionssteg.

Flexibilitet är avgörande för att möta de nuvarande utmaningarna på läkemedelsmarknaden. Därför synkroniserar vi våra processer med våra kunders krav och garanterar just-in-time-produktion samtidigt som vi säkrar end-to-end-spårbarhet. Samtidigt optimerar vi kontinuerligt processerna så att du kan undvika slöseri och spara tid och pengar – med maximal processtillförlitlighet och kvalitet.

Funktioner och alternativ för läkemedelsförpackningar:

Vi strävar efter att du alltid ska ha tillgång till den senaste tekniken så att dina produkter når dina målgrupper i perfekt och säkert skick.

Om du vill ha mer information kan du använda vår Solution finder som guidar dig genom hela vårt utbud. 

Hitta din förpackningslösning

Jag letar efter...

Allt

Avancerad limning

Barnsäkra förpackningar

Bioplastfilmer

Digitaltryck

Fönsterförpackningar

Förpackningar med hög barriär

Garantiförsegling

Holografiska effekter

Lätt öppnad

Metalleffekter

Monoplastfilmer

Personifierade förpackningar & anpassning i sent skede

Plastfria förpackning

Serialisering

Smart och uppkopplad

Spårbarhet

Säkerhet och förfalskningsskydd

Taktila effekter

Återförslutning

och

Mitt segment är...

Alla segment

Andra konsumentvaror

Food Service

Frysta livsmedel

Färska & kylda livsmedel

Hygienprodukter

Konfektyr

Läkemedel

Medicintekniska produkter

Prestige

Skönhet

Tobak

Torrkad mat, dryck, kaffe & te

Hitta din lösning