Hero image

Garantiförsegling – förpackningar som ger trygghet

Garantiförseglade förpackningar ger synligt bevis på att produkten inte har manipulerats. För läkemedel är garantiförseglade förpackningar ett krav, medan det för andra produkter ger säkerhet genom hela leveranskedjan och för konsumenten.

Garantiförsegling uppfyller lagkravet på säker medicinering med hjälp av en anpassad konstruktion. 

För att säkra att läkemedelsprodukter följer gällande lagstiftning (t.ex. EU-direktiv 2011/62/EU) erbjuder AR Packaging ett brett utbud av garantiförseglingar. För flexibla förpackningar erbjuder vi lösningar med praktiska flikar och färgförändring när förseglingen bryts. 

Garantiförsegling krävs för läkemedel, men ger också extra konsumentsäkerhet för medicintekniska produkter, skönhet och kosmetika, tobak och dyrare livsmedel och konsumentvaror. 
Product card Medical-papper

.

Medical-papper

Medicintekniska produkter spelar en avgörande roll vid behandling av sjukdomar och för att förbättra livskvaliteten för personer med funktionshinder

Utforska
Product card Serialisering

.

Serialisering

Från läkemedels- till konsumentförpackningar

Utforska