Image Text Block

Med morgondagens värld    i åtanke

Kontakta oss

På AR Packaging, en del av Graphic Packaging International, inser vi att vårt bidrag till att bygga en mer cirkulär ekonomi går långt utöver de förpackningsprodukter vi producerar. Vi har en helhetssyn och tar hänsyn till alla aspekter av hållbarhet, oavsett om det är den slutliga förpackningsprodukten eller vår påverkan som företag – alltid med morgondagens värld i åtanke.

Data source is missing in ImageTOTheSideTextBlock.cshtml

Often happen when item is removed from page in 'Content Editor' but not removed in 'Experience Editor'.
Or if workflow is not in final.
No image selected

Miljön

Miljöoptimering är ett centralt fokus i vår verksamhet, från vår prisbelönta produktinnovation till ständiga förbättringar av våra produktionsmetoder. Lär dig mer om hur vi hjälper våra kunder att nå framgång genom förpackningar samtidigt som vi lämnar efter oss en bättre planet för kommande generationer.

Vårt miljöarbete
No image selected

Medarbetare & samhälle

Våra miljöinitiativ är bara början. Vi tycker att hållbarhet handlar om att skapa en bättre värld för alla människor. På alla våra anläggningar har vi vidtagit åtgärder för att omsätta åtagandet för socialt ansvar i praktiken.

Vårt sociala engagemang
Forest

Medlemskap

Många företag pratar om hållbarhet, men vi ser till att faktiskt göra det vi utlovar. Därför deltar AR Packaging, en del av Graphic Packaging International, aktivt i icke-statliga organisationer som utvecklar förpackningars framtida roll i samhället. Medlemskap i ett antal externa organisationer och revisionsplattformar som rutinmässigt gör expertbedömningar ger bevis på våra framsteg.

Medlemskap