Hero image

Ledande miljöarbete

Det globala fokuset på hållbarhet har blivit den stora trenden som driver förändring i dagens förpackningsindustri. AR Packaging, en del av Graphic Packaging International, har en lång historia av gediget miljöarbete och vi var bland de första företagen i vår bransch att konsekvent och öppet följa våra framsteg. Vår metod tar hänsyn till hela leveranskedjan eftersom vi arbetar med kunder för att utveckla mer hållbara förpackningslösningar samtidigt som vi minskar miljöpåverkan från vår verksamhet.

Hållbar innovation

Vi har stort fokus på miljömedvetenhet i vår innovation i vår verksamhet, och vi har ett nära samarbete med kunderna för att utveckla nya lösningar som uppfyller deras krav med ett optimerat ekologiskt avtryck. Men det handlar om mer än att bara lösa de utmaningar vi står inför idag. Vi tror att en mer hållbar framtid innebär att hitta de problem som kunderna ännu inte har upptäckt – och förvandla dem till nya möjligheter.

 

Idag är vi stolta över att kunna erbjuda ett brett utbud av innovativa lösningar som utnyttjar förnybara och återvunna material fullt ut samt optimerade processer som resulterar i tunnare, tätare och lättare förpackningar med minimalt avfall. Du kan läsa mer om våra lösningar och vårt förhållningssätt till hållbar innovation här.

En del av en cirkulär ekonomi

På AR Packaging, en del av Graphic Packaging International, inser vi att vårt bidrag till att skapa en mer cirkulär ekonomi sträcker sig långt bortom de förpackningsprodukter vi tillverkar. Alla våra anläggningar samarbetar med vår centrala ledning för att aktivt minimera energiförbrukningen, minska avfallet i processerna och öka cirkulariteten i vår produktion. Det här är ett kontinuerligt arbete som är en del av koncernens långsiktiga mål. Du kan läsa mer om våra framsteg genom att ladda ner vår senaste hållbarhetsrapport.