Hero image

Medlemskap och certifieringar för hållbarhet

Hållbar företags- och marknadsutveckling kan endast uppnås om hela leveranskedjan samarbetar och agerar med gemensamma ramar. Vi anser att det är viktigt att ta en ledande roll i att forma framtiden och därför är vi medlemmar i ett antal industriallianser. Dessutom är kontinuerlig bedömning en viktig del av hur vi följer våra framsteg när det gäller att förbättra den övergripande hållbarheten i vår verksamhet. Vi förlitar oss på externa experter och tredjepartsorganisationer som hjälper oss att öka vår transparens, samtidigt som vi får viktig feedback som hjälper oss att optimera våra processer ytterligare.

4evergreen – En industriallians som syftar till att öka fiberbaserade förpackningars bidrag till en cirkulär ekonomi

 

Ceflex – Ett samarbetsinitiativ från en europeisk bolagsgrupp som representerar hela värdekedjan för flexibla förpackningar

 

EPPA – European Paper Packaging Alliance verkar mellan ledande tillverkare av pappers- och fiberbaserade livsmedels- och food service-förpackningar

 

Pro-S-Pack – En sammanslutning av råmaterialtillverkare, tillverkare och distributörer av serviceförpackningar i Tyskland

 

FFI – Föreningen för tillverkare av kartongförpackningar i Tyskland

 

ECMA – European Carton Makers Association

 

FN:s Global Compact – Ett frivilligt initiativ som bygger på åtaganden om att införa universella hållbarhetsprinciper och stödja FN:s mål

 

CDP – En icke-vinstdrivande välgörenhet som hjälper företag och städer att rapportera stora företags miljöpåverkan

 

Sedex – Ledande leverantörer av etiska handelstjänster som arbetar för att förbättra arbetsvillkoren i globala leveranskedjor

 

Ecovadis – En leverantör av en betygsplattform för att bedöma företags sociala ansvar och hållbarhet